شگفت انگیزهای امروز
فرز آهنگری ASM05-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2800 وات)

فرز آهنگری ASM05-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2800 وات)

تومان5.300.000 تومان5.200.000%2
مشاهده و خرید محصول
ترازو دیجیتال 2 گرم تا 3 کیلوگرم اینسایز 8003-3

ترازو دیجیتال 2 گرم تا 3 کیلوگرم اینسایز 8003-3

تومان1.850.000 تومان1.630.000%12
مشاهده و خرید محصول
ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز کد 10-2112 دقت 0/01 میلیمتر

ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز کد 10-2112 دقت 0/01 میلیمتر

تومان2.980.000 تومان2.630.000%12
مشاهده و خرید محصول
گونیا فلزی 30 سانت اینسایز 2275-300 (300x170mm)

گونیا فلزی 30 سانت اینسایز 2275-300 (300x170mm)

تومان590.000 تومان530.000%10
مشاهده و خرید محصول
قلاویز دستی 24 ولکل Volkel آلمان (3×24)

قلاویز دستی 24 ولکل Volkel آلمان (3×24)

تومان3.400.000 تومان3.100.000%9
مشاهده و خرید محصول
فرز سنگبری ASM06-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2100 وات)

فرز سنگبری ASM06-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2100 وات)

تومان5.100.000 تومان5.000.000%2
مشاهده و خرید محصول
فرز آهنگری ASM06-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2100 وات)

فرز آهنگری ASM06-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2100 وات)

تومان5.100.000 تومان5.000.000%2
مشاهده و خرید محصول
فرز سنگبری ASM03-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2200 وات)

فرز سنگبری ASM03-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2200 وات)

تومان4.600.000 تومان4.500.000%2
مشاهده و خرید محصول
فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)

فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)

تومان4.600.000 تومان4.500.000%2
مشاهده و خرید محصول
فرز آهنگری ASM02-180B دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)

فرز آهنگری ASM02-180B دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)

تومان4.800.000 تومان4.700.000%2
مشاهده و خرید محصول
فرز سنگبری ASM05-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2800 وات)

فرز سنگبری ASM05-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2800 وات)

تومان5.300.000 تومان5.200.000%2
مشاهده و خرید محصول
قلاویز دستی 18 ولکل Volkel آلمان (2/5×18)

قلاویز دستی 18 ولکل Volkel آلمان (2/5×18)

تومان1.800.000 تومان1.700.000%6
مشاهده و خرید محصول
قلاویز دستی 28×1/8 لوله G ولکل آلمان

قلاویز دستی 28×1/8 لوله G ولکل آلمان

تومان680.000 تومان650.000%4
مشاهده و خرید محصول
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز 1156-300 (قرقره دار)

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز 1156-300 (قرقره دار)

تومان22.950.000 تومان20.190.000%12
مشاهده و خرید محصول
مینی سنگ ASM02-125B دی سی ای (125 میلیمتر 1200 وات)

مینی سنگ ASM02-125B دی سی ای (125 میلیمتر 1200 وات)

تومان3.500.000 تومان3.400.000%3
مشاهده و خرید محصول
گیج بلاک راپورتر اینسایز کد4100-287

گیج بلاک راپورتر اینسایز کد4100-287

تومان14.800.000 تومان13.024.000%12
مشاهده و خرید محصول
مینی سنگ دسته بلند ASM08-125H دی سی ای (125 میلیمتر 1020 وات)

مینی سنگ دسته بلند ASM08-125H دی سی ای (125 میلیمتر 1020 وات)

تومان2.400.000 تومان2.300.000%4
مشاهده و خرید محصول
مینی سنگ ASM115B دی سی ای (115 میلیمتر 750 وات)

مینی سنگ ASM115B دی سی ای (115 میلیمتر 750 وات)

تومان1.600.000 تومان1.500.000%6
مشاهده و خرید محصول
گیج فیلر 4602-17 اینسایز 17 تیغ با طول 10 سانت

گیج فیلر 4602-17 اینسایز 17 تیغ با طول 10 سانت

تومان330.000 تومان290.000%12
مشاهده و خرید محصول
 زاویه سنج دیجیتال اینسایز 250-2171 طول 25 سانت

 زاویه سنج دیجیتال اینسایز 250-2171 طول 25 سانت

تومان3.200.000 تومان2.820.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.750.000 تومان1.540.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان4.500.000 تومان3.960.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان920.000 تومان810.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.050.000 تومان925.000%12
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان23.800.000 تومان21.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان31.600.000 تومان28.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان51.000.000 تومان45.900.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.850.000 تومان1.690.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.250.000 تومان1.999.000%11
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.600.000 تومان2.400.000%8
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.850.000 تومان2.600.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.170.000 تومان2.900.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.600.000 تومان3.250.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.950.000 تومان3.550.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان900.000 تومان840.000%7
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.000.000 تومان940.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.220.000 تومان1.150.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.600.000 تومان1.500.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان800.000 تومان740.000%8
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

تومان1.750.000 تومان1.450.000%17
مشاهده و خرید محصول
%2 تخفیف
فرز آهنگری ASM05-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2800 وات)
فرز آهنگری ASM05-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2800 وات) تومان5.200.000
%12 تخفیف
ترازو دیجیتال 2 گرم تا 3 کیلوگرم اینسایز 8003-3
ترازو دیجیتال 2 گرم تا 3 کیلوگرم اینسایز 8003-3 تومان1.630.000
%12 تخفیف
ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز کد 10-2112 دقت 0/01 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال اینسایز کد 10-2112 دقت 0/01 میلیمتر تومان2.630.000
%10 تخفیف
گونیا فلزی 30 سانت اینسایز 2275-300 (300x170mm)
گونیا فلزی 30 سانت اینسایز 2275-300 (300x170mm) تومان530.000
%9 تخفیف
قلاویز دستی 24 ولکل Volkel آلمان (3×24)
قلاویز دستی 24 ولکل Volkel آلمان (3×24) تومان3.100.000
%2 تخفیف
فرز سنگبری ASM06-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2100 وات)
فرز سنگبری ASM06-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2100 وات) تومان5.000.000
%2 تخفیف
فرز آهنگری ASM06-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2100 وات)
فرز آهنگری ASM06-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2100 وات) تومان5.000.000
%2 تخفیف
فرز سنگبری ASM03-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2200 وات)
فرز سنگبری ASM03-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2200 وات) تومان4.500.000
%2 تخفیف
فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)
فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات) تومان4.500.000
%2 تخفیف
فرز آهنگری ASM02-180B دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات)
فرز آهنگری ASM02-180B دی سی ای (180 میلیمتر 2200 وات) تومان4.700.000
%2 تخفیف
فرز سنگبری ASM05-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2800 وات)
فرز سنگبری ASM05-230 دی سی ای (230 میلیمتر 2800 وات) تومان5.200.000
%6 تخفیف
قلاویز دستی 18 ولکل Volkel آلمان (2/5×18)
قلاویز دستی 18 ولکل Volkel آلمان (2/5×18) تومان1.700.000
%4 تخفیف
قلاویز دستی 28×1/8 لوله G ولکل آلمان
قلاویز دستی 28×1/8 لوله G ولکل آلمان تومان650.000
%12 تخفیف
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز 1156-300 (قرقره دار)
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز 1156-300 (قرقره دار) تومان20.190.000
%3 تخفیف
مینی سنگ ASM02-125B دی سی ای (125 میلیمتر 1200 وات)
مینی سنگ ASM02-125B دی سی ای (125 میلیمتر 1200 وات) تومان3.400.000
%12 تخفیف
گیج بلاک راپورتر اینسایز کد4100-287
گیج بلاک راپورتر اینسایز کد4100-287 تومان13.024.000
%4 تخفیف
مینی سنگ دسته بلند ASM08-125H دی سی ای (125 میلیمتر 1020 وات)
مینی سنگ دسته بلند ASM08-125H دی سی ای (125 میلیمتر 1020 وات) تومان2.300.000
%6 تخفیف
مینی سنگ ASM115B دی سی ای (115 میلیمتر 750 وات)
مینی سنگ ASM115B دی سی ای (115 میلیمتر 750 وات) تومان1.500.000
%12 تخفیف
گیج فیلر 4602-17 اینسایز 17 تیغ با طول 10 سانت
گیج فیلر 4602-17 اینسایز 17 تیغ با طول 10 سانت تومان290.000
%12 تخفیف
 زاویه سنج دیجیتال اینسایز 250-2171 طول 25 سانت
 زاویه سنج دیجیتال اینسایز 250-2171 طول 25 سانت تومان2.820.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان1.540.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان3.960.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان810.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان925.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان21.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان28.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان45.900.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.690.000
%11 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.999.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.400.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.600.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.900.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.250.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.550.000
%7 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان840.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان940.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.150.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.500.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان740.000
%17 تخفیف
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری تومان1.450.000