شگفت انگیزهای امروز
میکرومتر داخل سنج لوله (میله ای) آسیمتو 50-1500 میلیمتر کد 0-03-240

میکرومتر داخل سنج لوله (میله ای) آسیمتو 50-1500 میلیمتر کد 0-03-240

تومان28.000.000 تومان24.500.000%13
مشاهده و خرید محصول
سختی سنج فلز (HRC) اینسایز کد HDT-LP200

سختی سنج فلز (HRC) اینسایز کد HDT-LP200

تومان25.500.000 تومان22.500.000%12
مشاهده و خرید محصول
ساعت اندیکاتور آسیمتو (Asimeto) کد 1-10-402

ساعت اندیکاتور آسیمتو (Asimeto) کد 1-10-402

تومان920.000 تومان830.000%10
مشاهده و خرید محصول
زاویه سنج 3 تکه (گونیا مرکب) آسیمتو  08-20-490

زاویه سنج 3 تکه (گونیا مرکب) آسیمتو 08-20-490

تومان3.450.000 تومان3.030.000%12
مشاهده و خرید محصول
پایه ساعت 60 کیلویی آکاد (Accud) کد 01-060-281

پایه ساعت 60 کیلویی آکاد (Accud) کد 01-060-281

تومان880.000 تومان830.000%6
مشاهده و خرید محصول
گیج داخل سیلندر آکاد(Accud) 50 تا 160 میلیمتر کد 11-160-251

گیج داخل سیلندر آکاد(Accud) 50 تا 160 میلیمتر کد 11-160-251

تومان3.590.000 تومان3.200.000%11
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 0-25 میلیمتر کد 3109-25A

میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 0-25 میلیمتر کد 3109-25A

تومان2.500.000 تومان2.200.000%12
مشاهده و خرید محصول
سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM

سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM

تومان4.950.000 تومان4.400.000%11
مشاهده و خرید محصول
نیرو سنج کششی و فشاری اینسایز کد ISF-F200

نیرو سنج کششی و فشاری اینسایز کد ISF-F200

تومان6.200.000 تومان5.550.000%10
مشاهده و خرید محصول
کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز دقت 0/02 با کد 1312-150A

کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز دقت 0/02 با کد 1312-150A

تومان1.650.000 تومان1.450.000%12
مشاهده و خرید محصول
گیج داخل سیلندر( بور گیج) 35-60 اینسایز کد 2322-60A

گیج داخل سیلندر( بور گیج) 35-60 اینسایز کد 2322-60A

تومان3.590.000 تومان3.125.000%13
مشاهده و خرید محصول
شابلون شعاع سنج/ ار(R) سنج 7-1 اینسایز با کد 17-4801

شابلون شعاع سنج/ ار(R) سنج 7-1 اینسایز با کد 17-4801

تومان500.000 تومان440.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال شیار داخل 15 سانت کد 1176-150 با برند اینسایز

کولیس دیجیتال شیار داخل 15 سانت کد 1176-150 با برند اینسایز

تومان9.800.000 تومان8.526.000%13
مشاهده و خرید محصول
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت 1150- 300

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت 1150- 300

تومان11.500.000 تومان10.000.000%13
مشاهده و خرید محصول
کولیس ورنیه 50 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 500-1214

کولیس ورنیه 50 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 500-1214

تومان6.100.000 تومان5.500.000%10
  • :
مشاهده و خرید محصول
کولیس ورنیه 20 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-2002s

کولیس ورنیه 20 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-2002s

تومان1.590.000 تومان1.415.000%11
  • :
مشاهده و خرید محصول
کولیس ورنیه 15 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-1502s

کولیس ورنیه 15 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-1502s

تومان980.000 تومان873.000%11
  • :
مشاهده و خرید محصول
گونیا مرکب (سه تیکه) اینسایز Insize با کد 180-2278

گونیا مرکب (سه تیکه) اینسایز Insize با کد 180-2278

تومان3.950.000 تومان3.515.000%11
مشاهده و خرید محصول
میکروسکوپ دیجیتال Insize (اینسایز) با کد ISM-PM200

میکروسکوپ دیجیتال Insize (اینسایز) با کد ISM-PM200

تومان11.500.000 تومان10.300.000%10
مشاهده و خرید محصول
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی برند Insize (اینسایز) با کد 60-6201

پایه ساعت اندیکاتور مگنتی برند Insize (اینسایز) با کد 60-6201

تومان920.000 تومان890.000%3
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.750.000 تومان1.540.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان4.500.000 تومان3.960.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان920.000 تومان810.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.050.000 تومان925.000%12
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان23.800.000 تومان21.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان31.600.000 تومان28.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان51.000.000 تومان45.900.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.600.000 تومان1.500.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.850.000 تومان1.690.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.250.000 تومان1.999.000%11
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.600.000 تومان2.400.000%8
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.850.000 تومان2.600.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.170.000 تومان2.900.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.600.000 تومان3.250.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.950.000 تومان3.550.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان900.000 تومان840.000%7
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.000.000 تومان940.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.220.000 تومان1.150.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان800.000 تومان740.000%8
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

تومان1.250.000 تومان1.062.500%15
مشاهده و خرید محصول
%13 تخفیف
میکرومتر داخل سنج لوله (میله ای) آسیمتو 50-1500 میلیمتر کد 0-03-240
میکرومتر داخل سنج لوله (میله ای) آسیمتو 50-1500 میلیمتر کد 0-03-240 تومان24.500.000
%12 تخفیف
سختی سنج فلز (HRC) اینسایز کد HDT-LP200
سختی سنج فلز (HRC) اینسایز کد HDT-LP200 تومان22.500.000
%10 تخفیف
ساعت اندیکاتور آسیمتو (Asimeto) کد 1-10-402
ساعت اندیکاتور آسیمتو (Asimeto) کد 1-10-402 تومان830.000
%12 تخفیف
زاویه سنج 3 تکه (گونیا مرکب) آسیمتو  08-20-490
زاویه سنج 3 تکه (گونیا مرکب) آسیمتو 08-20-490 تومان3.030.000
%6 تخفیف
پایه ساعت 60 کیلویی آکاد (Accud) کد 01-060-281
پایه ساعت 60 کیلویی آکاد (Accud) کد 01-060-281 تومان830.000
%11 تخفیف
گیج داخل سیلندر آکاد(Accud) 50 تا 160 میلیمتر کد 11-160-251
گیج داخل سیلندر آکاد(Accud) 50 تا 160 میلیمتر کد 11-160-251 تومان3.200.000
%12 تخفیف
میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 0-25 میلیمتر کد 3109-25A
میکرومتر خارج سنج دیجیتال اینسایز 0-25 میلیمتر کد 3109-25A تومان2.200.000
%11 تخفیف
سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM
سختی سنج لاستیک اینسایز ISH-SAM تومان4.400.000
%10 تخفیف
نیرو سنج کششی و فشاری اینسایز کد ISF-F200
نیرو سنج کششی و فشاری اینسایز کد ISF-F200 تومان5.550.000
%12 تخفیف
کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز دقت 0/02 با کد 1312-150A
کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز دقت 0/02 با کد 1312-150A تومان1.450.000
%13 تخفیف
گیج داخل سیلندر( بور گیج) 35-60 اینسایز کد 2322-60A
گیج داخل سیلندر( بور گیج) 35-60 اینسایز کد 2322-60A تومان3.125.000
%12 تخفیف
شابلون شعاع سنج/ ار(R) سنج 7-1 اینسایز با کد 17-4801
شابلون شعاع سنج/ ار(R) سنج 7-1 اینسایز با کد 17-4801 تومان440.000
%13 تخفیف
کولیس دیجیتال شیار داخل 15 سانت کد 1176-150 با برند اینسایز
کولیس دیجیتال شیار داخل 15 سانت کد 1176-150 با برند اینسایز تومان8.526.000
%13 تخفیف
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت 1150- 300
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت 1150- 300 تومان10.000.000
%10 تخفیف
کولیس ورنیه 50 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 500-1214
کولیس ورنیه 50 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 500-1214 تومان5.500.000
%11 تخفیف
کولیس ورنیه 20 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-2002s
کولیس ورنیه 20 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-2002s تومان1.415.000
%11 تخفیف
کولیس ورنیه 15 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-1502s
کولیس ورنیه 15 سانتی متر اینسایز (Insize) با کد 1205-1502s تومان873.000
%11 تخفیف
گونیا مرکب (سه تیکه) اینسایز Insize با کد 180-2278
گونیا مرکب (سه تیکه) اینسایز Insize با کد 180-2278 تومان3.515.000
%10 تخفیف
میکروسکوپ دیجیتال Insize (اینسایز) با کد ISM-PM200
میکروسکوپ دیجیتال Insize (اینسایز) با کد ISM-PM200 تومان10.300.000
%3 تخفیف
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی برند Insize (اینسایز) با کد 60-6201
پایه ساعت اندیکاتور مگنتی برند Insize (اینسایز) با کد 60-6201 تومان890.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان1.540.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان3.960.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان810.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان925.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان21.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان28.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان45.900.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.500.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.690.000
%11 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.999.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.400.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.600.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.900.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.250.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.550.000
%7 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان840.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان940.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.150.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان740.000
%15 تخفیف
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری تومان1.062.500