شگفت انگیزهای امروز
ساعت اندیکاتور Mitutoyo سری 2046 ژاپن اصل

ساعت اندیکاتور Mitutoyo سری ۲۰۴۶ ژاپن اصل

تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان۲.۵۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر دیسکی خارج سنج 25-0 میلی متر اینسایز کد 25-3282

میکرومتر دیسکی خارج سنج ۲۵-۰ میلی متر اینسایز کد ۲۵-۳۲۸۲

تومان۴.۰۸۰.۰۰۰ تومان۳.۹۵۷.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
پین گیج 31 پارچه اینسایز 0.20 الی 0.50 میلیمتر با کد 4166-0D

پین گیج ۳۱ پارچه اینسایز ۰.۲۰ الی ۰.۵۰ میلیمتر با کد ۴۱۶۶-0D

تومان۱۰.۰۴۰.۰۰۰ تومان۹.۷۴۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
اینسرت DNMG 150608-MF WO5120 با برند WODENCO

اینسرت DNMG 150608-MF WO5120 با برند WODENCO

تومان۲۰۰.۰۰۰ تومان۱۴۶.۰۰۰%۲۷
مشاهده و خرید محصول
اینسرت APKT 1003PDSR WO5130  با برند WODENCO

اینسرت APKT 1003PDSR WO5130 با برند WODENCO

تومان۷۶.۰۰۰ تومان۶۱.۰۰۰%۲۰
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز سری 1114-150 یونیت فلزی

کولیس دیجیتال ۱۵ سانت اینسایز سری ۱۱۱۴-۱۵۰ یونیت فلزی

تومان۱.۹۳۰.۰۰۰ تومان۱.۸۳۵.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
قلاویز دستی 6 ولکل Volkel آلمان (1×6) 27338

قلاویز دستی ۶ ولکل Volkel آلمان (۱×۶) ۲۷۳۳۸

تومان۷۵۰.۰۰۰ تومان۷۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2172

زاویه‌سنج دیجیتال ۳۶۰ درجه اینسایز مدل ۳۶۰-۲۱۷۲

تومان۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان۱۷.۳۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771

زاویه‌سنج دیجیتال ۳۶۰ درجه اینسایز مدل ۳۶۰-۲۷۷۱

تومان۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان۱۲.۶۵۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176

 زاویه سنج ۲۰ سانت دیجیتال اینسایز ۲۰۰-۲۱۷۶

تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان۱.۴۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175

تراز دیجیتال اینسایز مدل ۳۶۰-۲۱۷۵

تومان۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان۵.۰۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز

تراز دیجیتال مگنت دار کد ۲۱۷۰-۱ اینسایز

تومان۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان۱.۹۵۵.۰۰۰%۱۳
مشاهده و خرید محصول
تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913

تراز مگنتی ۲۵ سانت اینسایز مدل ۲۵۰-۴۹۱۳

تومان۸۵۰.۰۰۰ تومان۷۵۰.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز

تراز دیجیتال مگنت دار ۱۵ سانت کد ۲۱۷۳-۳۶۰ اینسایز

تومان۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان۳.۸۵۰.۰۰۰%۱۴
مشاهده و خرید محصول
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز

ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل ۰۲-۲۸۷۴ اینسایز

تومان۱۴.۲۵۰.۰۰۰ تومان۱۲.۴۰۰.۰۰۰%۱۳
مشاهده و خرید محصول
تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300

تراز صنعتی تخت ۳۰ سانت اینسایز کد ۴۹۰۳-۳۰۰

تومان۱۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان۱۲.۵۸۴.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200

تراز صنعتی تخت ۲۰ سانت اینسایز کد ۴۹۰۳-۲۰۰

تومان۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان۸.۹۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال ۳۰ سانت میتوتویو ۳۱۲-۵۷۰

تومان۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان۳۳.۰۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo

میکرومتر دیجیتال ۵۰-۲۵ میتوتویو با کد ۳۰-۲۴۰-۲۹۳ Mitutoyo

تومان۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان۹.۴۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR

بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات آنکور کد R4 ANCHOR

تومان۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان۲.۵۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت

تومان۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان۱.۵۴۰.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت

تومان۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان۳.۹۶۰.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت

تومان۹۲۰.۰۰۰ تومان۸۱۰.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت

تومان۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان۹۲۵.۰۰۰%۱۲
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴

تومان۲۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان۲۱.۴۵۰.۰۰۰%۱۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴

تومان۳۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان۲۸.۴۵۰.۰۰۰%۱۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴

تومان۵۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان۴۵.۹۰۰.۰۰۰%۱۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۳.۹۵۰.۰۰۰ تومان۳.۵۵۰.۰۰۰%۱۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۹۰۰.۰۰۰ تومان۸۴۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان۹۴۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۱.۲۲۰.۰۰۰ تومان۱.۱۵۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان۱.۵۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان۱.۶۹۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان۱.۹۹۹.۰۰۰%۱۱
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان۲.۴۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان۲.۶۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۳.۱۷۰.۰۰۰ تومان۲.۹۰۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان۳.۲۵۰.۰۰۰%۱۰
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱

تومان۸۰۰.۰۰۰ تومان۷۴۰.۰۰۰
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

کولیس دیجیتال اینسایز سری ۱۱۰۸ در طول های ۱۵-۲۰-۳۰ سانتیمتری

تومان۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان۱.۲۹۰.۰۰۰%۱۱
مشاهده و خرید محصول
%۴ تخفیف
ساعت اندیکاتور Mitutoyo سری 2046 ژاپن اصل
ساعت اندیکاتور Mitutoyo سری ۲۰۴۶ ژاپن اصل تومان۲.۵۰۰.۰۰۰
%۳ تخفیف
میکرومتر دیسکی خارج سنج 25-0 میلی متر اینسایز کد 25-3282
میکرومتر دیسکی خارج سنج ۲۵-۰ میلی متر اینسایز کد ۲۵-۳۲۸۲ تومان۳.۹۵۷.۰۰۰
%۳ تخفیف
پین گیج 31 پارچه اینسایز 0.20 الی 0.50 میلیمتر با کد 4166-0D
پین گیج ۳۱ پارچه اینسایز ۰.۲۰ الی ۰.۵۰ میلیمتر با کد ۴۱۶۶-0D تومان۹.۷۴۰.۰۰۰
%۲۷ تخفیف
اینسرت DNMG 150608-MF WO5120 با برند WODENCO
اینسرت DNMG 150608-MF WO5120 با برند WODENCO تومان۱۴۶.۰۰۰
%۲۰ تخفیف
اینسرت APKT 1003PDSR WO5130  با برند WODENCO
اینسرت APKT 1003PDSR WO5130 با برند WODENCO تومان۶۱.۰۰۰
%۵ تخفیف
کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز سری 1114-150 یونیت فلزی
کولیس دیجیتال ۱۵ سانت اینسایز سری ۱۱۱۴-۱۵۰ یونیت فلزی تومان۱.۸۳۵.۰۰۰
%۷ تخفیف
قلاویز دستی 6 ولکل Volkel آلمان (1×6) 27338
قلاویز دستی ۶ ولکل Volkel آلمان (۱×۶) ۲۷۳۳۸ تومان۷۰۰.۰۰۰
%۴ تخفیف
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2172
زاویه‌سنج دیجیتال ۳۶۰ درجه اینسایز مدل ۳۶۰-۲۱۷۲ تومان۱۷.۳۰۰.۰۰۰
%۳ تخفیف
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771
زاویه‌سنج دیجیتال ۳۶۰ درجه اینسایز مدل ۳۶۰-۲۷۷۱ تومان۱۲.۶۵۰.۰۰۰
%۷ تخفیف
 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176
 زاویه سنج ۲۰ سانت دیجیتال اینسایز ۲۰۰-۲۱۷۶ تومان۱.۴۰۰.۰۰۰
%۹ تخفیف
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175
تراز دیجیتال اینسایز مدل ۳۶۰-۲۱۷۵ تومان۵.۰۰۰.۰۰۰
%۱۳ تخفیف
تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز
تراز دیجیتال مگنت دار کد ۲۱۷۰-۱ اینسایز تومان۱.۹۵۵.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913
تراز مگنتی ۲۵ سانت اینسایز مدل ۲۵۰-۴۹۱۳ تومان۷۵۰.۰۰۰
%۱۴ تخفیف
تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز
تراز دیجیتال مگنت دار ۱۵ سانت کد ۲۱۷۳-۳۶۰ اینسایز تومان۳.۸۵۰.۰۰۰
%۱۳ تخفیف
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل ۰۲-۲۸۷۴ اینسایز تومان۱۲.۴۰۰.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300
تراز صنعتی تخت ۳۰ سانت اینسایز کد ۴۹۰۳-۳۰۰ تومان۱۲.۵۸۴.۰۰۰
%۹ تخفیف
تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200
تراز صنعتی تخت ۲۰ سانت اینسایز کد ۴۹۰۳-۲۰۰ تومان۸.۹۰۰.۰۰۰
%۳ تخفیف
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال ۳۰ سانت میتوتویو ۳۱۲-۵۷۰ تومان۳۳.۰۰۰.۰۰۰
%۴ تخفیف
میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo
میکرومتر دیجیتال ۵۰-۲۵ میتوتویو با کد ۳۰-۲۴۰-۲۹۳ Mitutoyo تومان۹.۴۰۰.۰۰۰
%۷ تخفیف
بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR
بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات آنکور کد R4 ANCHOR تومان۲.۵۰۰.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت تومان۱.۵۴۰.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت تومان۳.۹۶۰.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت تومان۸۱۰.۰۰۰
%۱۲ تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری ۳۲۱ در طول ۱۵،۲۰،۳۰ و ۵۰ سانت تومان۹۲۵.۰۰۰
%۱۰ تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴ تومان۲۱.۴۵۰.۰۰۰
%۱۰ تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴ تومان۲۸.۴۵۰.۰۰۰
%۱۰ تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری ۳۶۴ تومان۴۵.۹۰۰.۰۰۰
%۱۰ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۳.۵۵۰.۰۰۰
%۷ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۸۴۰.۰۰۰
%۶ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۹۴۰.۰۰۰
%۶ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۱.۱۵۰.۰۰۰
%۶ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۱.۵۰۰.۰۰۰
%۹ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۱.۶۹۰.۰۰۰
%۱۱ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۱.۹۹۹.۰۰۰
%۸ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۲.۴۰۰.۰۰۰
%۹ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۲.۶۰۰.۰۰۰
%۹ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۲.۹۰۰.۰۰۰
%۱۰ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۳.۲۵۰.۰۰۰
%۸ تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری۱۰۱ تومان۷۴۰.۰۰۰
%۱۱ تخفیف
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری
کولیس دیجیتال اینسایز سری ۱۱۰۸ در طول های ۱۵-۲۰-۳۰ سانتیمتری تومان۱.۲۹۰.۰۰۰