شگفت انگیزهای امروز
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771

زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771

تومان13.000.000 تومان12.650.000%3
مشاهده و خرید محصول
 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176

 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176

تومان1.500.000 تومان1.400.000%7
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175

تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175

تومان5.500.000 تومان5.000.000%9
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز

تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز

تومان2.250.000 تومان1.955.000%13
مشاهده و خرید محصول
تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913

تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913

تومان850.000 تومان750.000%12
مشاهده و خرید محصول
تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز

تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز

تومان4.500.000 تومان3.850.000%14
مشاهده و خرید محصول
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز

ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز

تومان14.250.000 تومان12.400.000%13
مشاهده و خرید محصول
تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300

تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300

تومان14.300.000 تومان12.584.000%12
مشاهده و خرید محصول
تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200

تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200

تومان9.800.000 تومان8.900.000%9
مشاهده و خرید محصول
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570

تومان34.000.000 تومان33.000.000%3
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo

میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo

تومان9.800.000 تومان9.400.000%4
مشاهده و خرید محصول
بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR

بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR

تومان2.700.000 تومان2.500.000%7
مشاهده و خرید محصول
دریل بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد 11253 PM

دریل بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد 11253 PM

تومان2.500.000 تومان2.200.000%12
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر دیجیتال 25-0 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo

میکرومتر دیجیتال 25-0 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo

تومان8.300.000 تومان7.900.000%5
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر 100-75 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-140-103 Mitutoyo

میکرومتر 100-75 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-140-103 Mitutoyo

تومان3.900.000 تومان3.750.000%4
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر 75-50 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-139-103 Mitutoyo

میکرومتر 75-50 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-139-103 Mitutoyo

تومان3.500.000 تومان3.380.000%3
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر 50-25 میتوتویو مدل ورنیه با کد 138-103 Mitutoyo

میکرومتر 50-25 میتوتویو مدل ورنیه با کد 138-103 Mitutoyo

تومان3.200.000 تومان2.900.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر 25-0 میتوتویو مدل ورنیه با کد 137-103 Mitutoyo

میکرومتر 25-0 میتوتویو مدل ورنیه با کد 137-103 Mitutoyo

تومان2.500.000 تومان2.300.000%8
مشاهده و خرید محصول
مته 16 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک

مته 16 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک

تومان955.000 تومان900.000%6
مشاهده و خرید محصول
مته 22 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک

مته 22 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک

تومان1.750.000 تومان1.650.000%6
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.750.000 تومان1.540.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان4.500.000 تومان3.960.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان920.000 تومان810.000%12
مشاهده و خرید محصول
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت

تومان1.050.000 تومان925.000%12
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان23.800.000 تومان21.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان31.600.000 تومان28.450.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364

تومان51.000.000 تومان45.900.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.170.000 تومان2.900.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.600.000 تومان3.250.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان3.950.000 تومان3.550.000%10
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان900.000 تومان840.000%7
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.000.000 تومان940.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.220.000 تومان1.150.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.600.000 تومان1.500.000%6
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان1.850.000 تومان1.690.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.250.000 تومان1.999.000%11
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.600.000 تومان2.400.000%8
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان2.850.000 تومان2.600.000%9
مشاهده و خرید محصول
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101

تومان800.000 تومان740.000%8
مشاهده و خرید محصول
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری

تومان1.450.000 تومان1.290.000%11
مشاهده و خرید محصول
%3 تخفیف
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771
زاویه‌سنج دیجیتال 360 درجه اینسایز مدل 360-2771 تومان12.650.000
%7 تخفیف
 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176
 زاویه سنج 20 سانت دیجیتال اینسایز 200-2176 تومان1.400.000
%9 تخفیف
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175
تراز دیجیتال اینسایز مدل 360-2175 تومان5.000.000
%13 تخفیف
تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز
تراز دیجیتال مگنت دار کد 2170-1 اینسایز تومان1.955.000
%12 تخفیف
تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913
تراز مگنتی 25 سانت اینسایز مدل 250-4913 تومان750.000
%14 تخفیف
تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز
تراز دیجیتال مگنت دار 15 سانت کد 2173-360 اینسایز تومان3.850.000
%13 تخفیف
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز
ارتفاع سنج دندانه تیغ اره مدل 02-2874 اینسایز تومان12.400.000
%12 تخفیف
تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300
تراز صنعتی تخت 30 سانت اینسایز کد 4903-300 تومان12.584.000
%9 تخفیف
تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200
تراز صنعتی تخت 20 سانت اینسایز کد 4903-200 تومان8.900.000
%3 تخفیف
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت میتوتویو 312-570 تومان33.000.000
%4 تخفیف
میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo
میکرومتر دیجیتال 50-25 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo تومان9.400.000
%7 تخفیف
بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR
بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد R4 ANCHOR تومان2.500.000
%12 تخفیف
دریل بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد 11253 PM
دریل بتن کن سه حالته 800 وات آنکور کد 11253 PM تومان2.200.000
%5 تخفیف
میکرومتر دیجیتال 25-0 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo
میکرومتر دیجیتال 25-0 میتوتویو با کد 30-240-293 Mitutoyo تومان7.900.000
%4 تخفیف
میکرومتر 100-75 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-140-103 Mitutoyo
میکرومتر 100-75 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-140-103 Mitutoyo تومان3.750.000
%3 تخفیف
میکرومتر 75-50 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-139-103 Mitutoyo
میکرومتر 75-50 میتوتویو مدل ورنیه با کد 10-139-103 Mitutoyo تومان3.380.000
%9 تخفیف
میکرومتر 50-25 میتوتویو مدل ورنیه با کد 138-103 Mitutoyo
میکرومتر 50-25 میتوتویو مدل ورنیه با کد 138-103 Mitutoyo تومان2.900.000
%8 تخفیف
میکرومتر 25-0 میتوتویو مدل ورنیه با کد 137-103 Mitutoyo
میکرومتر 25-0 میتوتویو مدل ورنیه با کد 137-103 Mitutoyo تومان2.300.000
%6 تخفیف
مته 16 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک
مته 16 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک تومان900.000
%6 تخفیف
مته 22 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک
مته 22 کبالت DIXON تایوان با دنباله کنیک تومان1.650.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان1.540.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان3.960.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان810.000
%12 تخفیف
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت
کولیس عمق سنج آسیمتو (Asimeto) سری 321 در طول 15،20،30 و 50 سانت تومان925.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان21.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان28.450.000
%10 تخفیف
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364
میکرومتر سه فک دیجیتال Accud آکاد سری 364 تومان45.900.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.900.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.250.000
%10 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان3.550.000
%7 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان840.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان940.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.150.000
%6 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.500.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.690.000
%11 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان1.999.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.400.000
%9 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان2.600.000
%8 تخفیف
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101
میکرومتر خارج سنج برند Asimeto (آسیمتو) سری101 تومان740.000
%11 تخفیف
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری
کولیس دیجیتال اینسایز سری 1108 در طول های 15-20-30 سانتیمتری تومان1.290.000